KIRIKKALE İL GÖÇ İDARESİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ 
İLAN 
 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin geçici 23. Ve 24. Maddeleri gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları
 
       24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştınlmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsammda Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur. 01/02/2018
 
1             YUNUS          BAŞ                                                   
2 BANU TORUN 
3 GÜLSÜM TAŞKIN
4 SONAY  KORKMAZ
5 AYŞEGÜL  KABA
6 MERVE ÇİÇEK
7 YASEMİN YURTDAN
 
 
Kayıt: 14.2.2018
Güncelleme:14.2.2018
Paylaş


WS05